Image

Модель Ланчестера з пуассонівським вибиттям

Навчальний заклад: Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області

Автор: Борисенко Володимир Володимирович

Відділення: Математика

Секція: Статистика

Область: Черкаська

Опис:

Головним поштовхом до вивчення моделі Ланчестера з пуассонівським вибиттям стало моє персональне зацікавлення об’єктом дослідження та його історичне значення у військовій сфері. Багато джерел свідчать про їхню дієвість для питань оперативного прогнозування змін у чисельності протиборчих угруповань в ході бойових дій. Для моделі Ланчестера ми не тільки навели на приклад рівняння, а й показали статистичний процес бою. В практичній частині я зміг пояснити рівняння Ланчестера з пуассонівським вибиттям, а також навести чіткі приклади статистичних моделей сценаріїв, показати гістограму кількості перемог, а також зобразити квантильний та квартильний сценарії. Окрім цього, мені вдалося створити програми на мові Python у середовищі Idle, що допомогло дізнатися чіткі результати та моделі досліджень і, разом з тим, довести актуальність та істинне значення моделей Ланчестера. Результатом проведеного дослідження є математична модель Ланчестера, яка показує чисельність військ у певний період часу на основі пуассонівського вибиття.