Image

Техніки побудови креативного сюжетного твору на основі англійських ідіом

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» Волинської області

Автор: Скляренко Вікторія Вячеславівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Волинська

Опис:

Наукова робота присвячена розробці технік побудови креативного сюжету твору на основі англійських ідіом. Визначено, що ідіоми як емоційно забарвлені вирази використовуються носіями мови при написанні есе з метою підвищення навичок та рівня володіння іноземною мовою. Досліджено, що комунікативна, експресивна, композиційна та мнемонічна функції ідіом є важливими для підвищення рівня комунікації, емоційного сприйняття тексту та його структурування в напружених умовах екзаменів та тестування на рівень знання мови, що потребують від учня швидкого реагування та миттєвої розумової активізації. Проведено емпіричне дослідження старшокласників міста Луцька, яке засвідчило актуальність дослідження та низку проблем вивчення англійських ідіом у школі. Розроблено п’ять авторських методів для створення креативних сюжетних творів на основі ідіом: «Контрастні ідіоми», «Фантастична гіпотеза», «Схематизація історій», «Незв’язані ідіоми», «Візуалізація ідіом». Емпірично доведено позитивні наслідки використання цих методів. Окреслено перспективні напрямки роботи, що передбачають можливість впровадження розроблених методів у шкільну програму в якості завдань для самопідготовки; активізацію взаємодії з людьми, для кого англійська мова є рідною; оцінку рівня запам’ятовування ідіом та якості їх впровадження у сюжетні авторські твори.