Image

Лінгвостилістичні особливості жанру «Публічна промова політика» (на матеріалі промов В.Зеленського під час російсько-української війни)

Навчальний заклад: Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка»

Автор: Чернишов Данііл Андрійович

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Житомирська

Опис:

Наукова робота присвячена вивченню характерних ознак жанру «публічна промова політика» англомовного політичного дискурсу. У дослідженні визначено теоретичні основи аналізу лінгвостилістичних особливостей жанру «публічна промова політика», розкрито поняття «дискурс», проаналізовано його системні характеристики, охарактеризовано «публічну промову політика» як жанр сучасного англомовного політичного дискурсу, окреслено особливості цього жанру в лінгвостилістичному аспекті. В ході дослідження було зроблено висновки про те, що жанр «публічна промова політика» є виступом на гострополітичну тему, який спрямований на велику аудиторію, широко використовує лінгво-стилістичні засоби, формує суспільну думку та пропагує певні ідеї. Композицію текстів цього жанру представлено трьома функціонально-семантичними блоками, кожен з яких відповідає за свій аспект впливу на аудиторію. Характерною ознакою жанру «публічна промова політик»” є використання фонетичних, графічних, образно-тропеїчних та синтактико-стилістичних засобів виразності, що значно допомагають ораторам впливати на громадську свідомість, передавати свій емоційний стан та підвищувати емпатію в слухача для досягнення поставлених політиком цілей. Встановлено, що найуживанішими з-поміж усіх засобів виразності є синтактико-стилістичні, що становлять 52% від усіх проаналізованих засобів. Крім цього було визначено, що жанру «публічна промова політика» характерні як вербальні, так і невербальні засоби комунікації. Невербальна передача відбувається одночасно з вербальною і може підсилювати або змінювати зміст сказаного.