Image

Перекладацькі трансформації в українській версії казки «The Elfin Knight»: специфіка і функції

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради

Автор: Савченко Іванна Юріївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Запорізька

Опис:

Метою нашого науково-дослідницького проєкту було виявити особливості того, яким чином перекладацькі трансформації, що були задіяні в процесі «перестворення» тексту І. Фисюком, вплинули на ідейно-художнє звучання шотландської казки «The Elfin Knight» у перекладі українською мовою. Цікавим було дізнатися про актуальну проблему «невидимості» перекладача, складної перекладацької стратегії, мета якої - представити переклад як окремий художній текст і сформувати власне бачення. Було також виявлено, що компаративістика - складна наука, яка в аспекті діахронії та синхронії отримала велику кількість трактувань і визначень, які продовжують з’являтися і зараз, а компаративний аналіз перекладу художнього твору здійснюється за певним алгоритмом, з метою виявлення наскільки перекладачеві вдалося передати композиційні, стилістичні та інші особливості тексту оригіналу мовою цільової аудиторії. Процес роботи над практичною частиною науково-дослідницького проєкту супроводжувався розробкою власного алгоритму здійснення компаративного аналізу перекладу художнього твору. Було виокремлено певні прийоми, які перекладач задіяв у процесі перестворення тексту. Проаналізувавши кількісне та якісне співвідношення використаних трансформацій, було встановлено, що найчастотніше були актуалізовані лексико-граматичні та лексико-семантичні перетворення, адже перекладач тримав у фокусі цільову аудиторію – школярів молодшого та середнього віку. Основні труднощі, які виникли в процесі роботи, були пов’язані з відсутністю досвіду науково-дослідницької діяльності та необхідністю осягнути та доречно оперувати фаховою термінологією.