Image

Особливості відтворення персуазивних конструкцій при перекладі воєнних промов Володимира Зеленського англійською мовою

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» імені М.Г.Неленя Кременчуцького району Полтавської області

Автор: Олійникова Аліна Ігорівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Полтавська

Опис:

Метою дослідницької роботи було з’ясувати особливості відтворення персуазивних конструкцій під час перекладу воєнних промов Володимира Зеленського англійською мовою. Проведений теоретичний та практичний пошук дозволив уточнити поняття «персуазивність» та визначити її роль і місце в сучасному дипломатичному дискурсі; виокремити та схарактеризувати мовні засоби реалізації персуазивності у воєнних промовах Президента України; здійснити кількісний та якісний аналіз застосування лексико-семантичних, граматичних та лексико-граматичних трансформацій під час перекладу персуазивних конструкцій 100 проаналізованих промов англійською мовою, опублікованих на сайті Президента України. Загалом вдалося виокремити 835 прикладів мовних засобів персуазивності, які функціонують на всіх мовних рівнях: лексичному, граматико-синтаксичному й стилістичному. Детальний кількісний розподіл залучених засобів реалізації персуазивності та застосування перекладацьких трансформацій, а також усі опрацьовані приклади узагальнено у вигляді таблиць та подано у додатках. Спираючись на здобуті під час виконання дослідницької роботи знання, навички й уміння, ми реалізували переклад та створення українських субтитрів 5 англомовних промов TED Talks на тему миру та конфліктів, які знаходяться на етапі затвердження та уклали словник оцінної лексики на воєнну тематику.