Image

Стилістичні та прагматичні характеристики біблійних висловів у американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джо Байдена)

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в міста Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Сич Юлія Вікторівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Рівненська

Опис:

Дослідження на тему "Стилістичні та прагматичні характеристики біблійних висловів у американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джо Байдена)" присвячене аналізу біблійних висловів, виявлених у промовах сорок шостого президента США Джо Байдена. У першому розділі розглядається поняття «політичний дискурс», визначаються його основні характеристики, функції та системотвірні ознаки. У другому розділі проводиться аналіз специфіки використання біблійних висловів у політичному дискурсі та класифікація систематизованих матеріалів, розглядаються поняття «релігійна лексика», «біблеїзм», «цитата» та «алюзія». У ході роботи нами було проаналізовано 13 виступів Президента та знайдено 174 приклади біблійних висловів (120 прикладів релігійної лексики, 40 біблеїзмів, 10 цитат і 4 алюзії на Біблію). Серед проаналізованих матеріалів ми помітили таку тенденцію: прямі цитати зі Святого Письма, слова та вирази, пов’язані з Богом та біблеїзми, які в тексті Біблії мають пряме значення, зустрічаються частіше, ніж алюзії та біблеїзми, які містять алюзію на певну біблійну притчу чи епізод. У результаті дослідження ми дійшли висновку, що біблійні вислови використовуються в американському політичному дискурсі як інструмент політичної влади для досягнення поставлених оратором цілей. За допомогою тверджень зі Святого Письма політики можуть переконувати, маніпулювати та коригувати політичну орієнтацію адресатів, оскільки ця Книга займає важливе місце у свідомості частини населення США.