Image

Порівняльна семантико-морфологічна характеристика українських та англомовних прізвищ

Навчальний заклад: Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області

Автор: Чучвага Анастасія Іванівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Сумська

Опис:

Тема нашого наукового дослідження: «Порівняльна семантико-морфологічна характеристика українських та англомовних прізвищ», де ми проаналізували основні терміни в дослідженні прізвищ, розкрили питання ідентичності окремої національності як культурно-історичної спадщини через прізвище, і продемонстрували результати наших порівняльних досліджень прізвищ України й англомовних країн. Основною метою було проаналізувати етимологію (походження), семантику (значення) та морфологію (складові) прізвищ різних країн світу. Завдяки роботам українських та англомовних науковців ми дізналися про чотири основні групи прізвищ, за якими їх класифікують: похідні від власних імен, похідні від географічного чинника, похідні від назв професій і похідні від прізвиськ. У ході практичної частини роботи ми проаналізували бази даних прізвищ різних соціальних й історичних груп населення: козацькі прізвища та прізвища нормандського походження як представників найперших прізвищ у досліджуваних країнах, захисників України в загарбницькій війні Російської Федерації в Україні, починаючи з 28 лютого 2022 року і до 14 жовтня 2022 року, американських військових, нагороджених найвищою відзнакою – медаллю Пошани США, генералів трьох країн: України, Сполученого Корлівства та Сполучених Штатів Америки, школярів підліткового віку, видатних історичних осіб, зображених на грошових банкнотах та популярних спортсменів. Результати досліджень були апробовані на наукових онлайн-заходах: у роботі круглого столу «Сковородинівські читання» до 300-річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди 5 грудня 2022 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та під час «ХІІ Глухівських наукових читань» 7-8 грудня 2022 року, які потім були опубліковані у відповідних збірниках.