Image

Компаративний аналіз засобів створення комічного і їх перекладу на прикладі «Королі і капуста» О.Генрі

Навчальний заклад: Новодністровський опорний заклад загальної середньої освіти «Новодністровська гімназія» Новодністровської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області

Автор: Сокол Софія Андріївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Чернівецька

Опис:

Робота присвячена аналізу комічного, мовних і стилістичних фігур, що застосовуються для створення гумористичних текстів, та проблемам відповідних перекладацьких трансформацій. Основою є роман-водевіль О. Генрі “Королі і капуста”, а також його два переклади, виконані Василем Мисиком і Марією Рябовою. Відповідно до теми роботи проведено компаративний аналіз 124 комічних епізодів в англомовному оригіналі та в обох українських перекладах. Висвітлено особливості стилю О.Генрі, проведено кількісний та якісний аналіз застосованих у творі мовних засобів та стилістичних фігур, схарактеризовано різні підходи у використанні певних трансформацій перекладачами. За результатами порівняння влучності передавання комічного ефекту та риторичних фігур оригіналу, проведено оцінку перекладів у балах. У роботі розглядаються питання лінгвістики, літератури і перекладознавства, а підхід, реалізований у компаративному аналізі, можна використовувати надалі у більш розгорнутих дослідженнях стосовно аналізу перекладів художніх творів.