Image

Лінгвокогнітивні особливості вербалізації концепту frau/жінка у сучасній німецькомовній пісенній ліриці авторів німецького та турецького походження

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»

Автор: Корнелюк Катерина Вікторівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Волинська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню лінгвокогнітивних особливостей вербалізації концепту frau/жінка у сучасній німецькомовній пісенній ліриці авторів німецького та турецького походження, виявленню домінантних мотивів оспівування жінки та здійсненню порівняльного аналізу вербалізації досліджуваного концепту у ліриці представників обох лінгвокультур. Концепт frau/жінка розглянуто як складне ментальне утворення в єдності поняттєвого, образного та оцінного складників. Аналіз поняттєвого складника концепту frau/жінка дав змогу виокремити основні дефініції та сформулювати синонімічний ряд досліджуваного феномену. Образний складник концепту frau/жінка досліджено за допомогою аналізу метафоричних номінацій та порівнянь у зразках сучасної німецькомовної пісенної лірики. Ціннісний складник концепту frau/жінка проаналізований шляхом визначення основних ролей жінки у суспільстві. Вплив національного менталітету спостерігаємо у зображенні образу жінки у музичних композиція авторів німецької та турецької лінгвокультур. У зв’язку з цим у роботі було сформовано дві ядерно-периферійні моделі вербалізації концепту frau/жінка, відповідно до поділу зразків досліджуваних матеріалів на пісні, що були написані авторами німецького та турецького походження, та здійснено їх порівняльний аналіз.