Image

Англіцизми та Denglisch: конструкції, що видозмінюють та модифікують німецьку мову

Навчальний заклад: Ліцей №4 м.Бердичева Житомирської області

Автор: Чепелєва Анастасія Анатоліївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Житомирська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу найпоширеніших сфер вживання запозичень з англійської мови. Досліджено основні поняття термінів «англіцизми» та «Denglish», способи асиміляції таких слів в німецькій мові та частота їх вживання в сучасних масмедіа. Розкрито основні сфери вживання запозичень через аналіз публіцистичних джерел, літературних творів, дописів та відео сучасних німецькомовних блогерів, підручників з німецької мови як іноземної. Розкрито тематику запозичень та морфологічний склад англіцизмів. Проведено аналіз впливу іншомовної лексики на сучасний стан німецької мови в умовах глобалізації. Встановлено, що проблема з надмірним вживанням англіцизмів викликає занепокоєння на державному рівні, є актуальною, але невідворотною.