Image

Стилістика політичних промов Конрада Аденауера

Навчальний заклад: Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради Запорізької області

Автор: Кравцова Єва Миколаївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Запорізька

Опис:

Політична промова – це заздалегідь підготовлений виступ із позитивними чи негативними оцінками, обґрунтуванням, конкретними фактами, з планами та перспективою політичних змін. Найбільш значущі зразки текстів цього жанру належать провідним суб'єктам політики – федеральним канцлерам Німеччини різних епох. Для здійснення своїх двох основних функцій (інформативної та функції впливу) політична промова має бути експресивною та виразною. Це досягається за допомогою різних засобів посилення виразності. Особливої значущості в структурно-семантичній тканині політичного дискурсу набувають стилістичні одиниці, до яких відносяться тропи та риторичні фігури. Аналіз промов Конрада Аденауера показав найбільш значущими темами, яких торкався перший федеральний канцлер, є стосунки Західної Німеччини з іншим країнами європейського континенту, минуле країни та перспективи її подальшого розвитку, об’єднання Німеччини, протистояння ХДС та СДПН. Серед тропів оратор активно використовує метафору та її різновид - персоніфікацію, у риторичному оформленні промов широко вживаються повтор (в своїх різновидах), парантеза, менш значущим є використання парцеляції, гіперболи та асиндетону.