Image

Риторика Бундестагу стосовно України у період з січня по жовтень 2022 року (на матеріалі офіційної німецькомовної преси)

Навчальний заклад: Білоцерківський ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської області

Автор: Пугач Софія В'ячеславівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Київська

Опис:

Від політичних рішень Бундестагу залежить майбутнє нашої держави. Тому особливий інтерес для україномовної громадськості становить позиція політикуму Німеччини, який здійснює неабиякий вплив не перебіг воєнних дій на території нашої Батьківщини. Формування стійких переконань є основною функцією сучасних медіа, що моделюють громадську думку у світі. Тому актуальність наукової роботи є очевидною та полягає у виявленні тих лінгвістичних компонентів, що безпосередньо задіяні у формуванні мовленнєвого впливу на реципієнтів – носіїв німецької мови. Реалізація нашої наукової праці дала змогу виявити ці мовні засоби та особливості їхнього використання в німецькій мові, а також порівняти з риторичними фігурами української мови. Досліджуваним матеріалом послугували статті одного з найпоширеніших німецьких видавнь – «Spiegel» у період з січня по жовтень 2022 року.У ході дослідження визначено мовно-стилістичні засоби комунікативного впливу на формування громадської думки Німеччини стосовно питань України у 2022 році, їхнє функціональне навантаження, проаналізовано теоретичне підґрунтя стилістичного оформлення текстів, прослідковано наслідки такого впливу у статтях, що стосуються України та проведено якісні та кількісні підрахунки, на основі яких сформулювано загальні висновки.