Image

Систематична структура та еколого-біологічні особливості найбільш поширених деревних рослин на урботериторії Чернігова, які мають фітонцидні властивості та їх вплив

Навчальний заклад: Ліцей №15 міста Чернігова

Автор: Горбань Вікторія Сергіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Лісознавство

Область: Чернігівська

Опис:

Проблеми благоустрою урботериторій з використанням різних видів дендрофлори, які мають фітонцидні властивості є недостатньо вивченою на урботериторії Чернігова, а тому наукового й практичного значення набуває визначення сучасного стану, особливостей, впливів фітонцидних рослин й розробка підходів оптимізації для озеленення, особливо в умовах війни. Нами вивчено систематичну структуру деревних рослин з фітонцидними властивостями найбільш поширених в озелененні урботериторії Чернігова, яка налічує 53 види, 32 роди, 18 родин з 2 відділів. За результатами дослідження, дендрофлора з фітонцидними властивостями має високу адаптивну здатність, а саме більшість видів адаптовані до природно-кліматичних та екологічних умов, що проявляється у переважанні видів цілком морозостійких (48 видів); посухостійких (39 видів) та газостійких (37 видів), а за вибагливістю до едафічних умов значною є участь групи оліготрофів (20 видів); за вологістю ґрунту – мезофітів (27 видів); за світловибагливістю – світлолюбних (24 види), а серед життєвих форм переважають листопадні дерева – 27 видів. Нами визначено фітонцидну активність Pinus sylvestris, Picea abies, Picea pungens, Juniperus communis, Juniperus sabina, Thuja occidentalis, Betula pendula, Tilia cordata при впливі на культуру Paramеcium caudаtum та рослини (на прикладі Chlorella). Найбільшу фітонцидну активність мають Juniperus sabina (58,8%), Juniperus communis (52,6%), Picea pungens (50%) - це залежить від пристосування рослини до умов довкілля та різних впливів на них згідно природно-кліматичних умов у різні періоди року, а на рослини впливу не виявлено. Рекомендовано асортимент дендрофлори, який налічує 33 види, 19 родів з 2-х відділів для озеленення урботериторій зелених зон Лівобережного Полісся.