Image

Прізвище як виразник історичної пам'яті народу (на матеріалі прізвищ учнів ліцею «Синергія»)

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Ліцей «Синергія» Дніпропетровської обласної ради

Автор: Журавель Надія Миколаївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Дніпропетровська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню шляхів виникнення українських прізвищ, поясненню їх семантики та словотворчої будови. Схарактеризовано основні етапи формування антропонімікону, висвітлено теоретико-методологічні засади ономастичних студій, встановлено найпродуктивніші прізвищеві форманти, з’ясовано етимологію прізвищ учнів 11 класу. У роботі описано стан вивчення і перспективи дослідження антропонімії, покласифіковано прізвища за семантикою твірних основ, визначено словотвірну структуру прізвищ і проаналізовано їх способи творення. З’ясовано, що прізвища за прозорістю етимології посідають проміжне місце між іменами та прізвиськами, переважно мотивовані особовими іменами. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що фактичний матеріал може бути використаний у процесі підготовки до факультативних занять у школі і в науковій роботі школярів.