Image

Лексичні особливості повісті Оксани Думанської «Школярка з передмістя»

Навчальний заклад: Комунальний опорний заклад освіти «Сіверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області

Автор: Ткаченко Софія Володимирівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Донецька

Опис:

У проєкті здійснено спробу з’ясувати особливості лексики повісті Оксани Думанської «Школярка з передмістя». Виконане дослідження дозволило дійти висновків, що своєрідної самобутності тексту повісті надає використання авторкою певних показових груп лексики, зокрема діалектної та сленгової, а також словосполучень і сталих висловів. Застосування різних груп лексики допомагає письменниці створити максимально реалістичну мовну картину світу, якнайповніше розкрити порушені у творі проблеми, точно описати події, героїв, їхні вчинки, відчуття й переживання. Виокремлені групи лексики виконують важливу роль у створенні образів головних героїв художнього тексту, розкривають їхній внутрішній світ, влучно характеризують персонажів, їхні вчинки та міжособистісні взаємини.