Image

Індивідуальна метафорична концептофера Г.Гузовської-Корицької за збіркою «Калинове намисто жіночої долі»

Навчальний заклад: Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області

Автор: Дурягіна Олександра Олександрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Запорізька

Опис:

Суть проєкту полягає в аналізі концептофери індивідуальної мовної картини світу Г.Гузовської-Корицької, репрезентованої крізь призму метафор та метафоричних конструкцій (за збіркою творів «Калинове намисто жіночої долі»). У роботі вперше зроблено спробу дослідити індивідуально-художню картину світу, представлену в концептосфері малої прози авторки, та проаналізувати зумовленість використання метафоричних конструкцій, що є домінантною ознакою оригінального ідіостилю письменниці. У процесі реалізації завдань проєкту виокремлено у творах понад 350 метафоричних конструкцій, обґрунтовано механізми творення метафор, проаналізовано їхні структурно-семантичні особливості, виявлено найхарактерніші зображальні засоби авторських текстів; підтверджено важливість перенесень для збагачення лексичного складу української мови, формування свідомої особистості, яка шанує слово рідного народу. Отримані результати досліджень свідчать, що метафоричність виступає невід’ємним складником ідіостилю Г.Гузовської-Корицької, яка активно послуговується в оповідках метафоричними конструкціями для всебічного втілення мовної картини світу. Ядро індивідуальної метафоричної концептосфери у творах авторки утворюють метафоричні поля ЛЮДИНА та СОЦІУМ, мегасфери РОСЛИННИЙ СВІТ, НЕОРГАНІЧНИЙ СВІТ, ТВАРИННИЙ СВІТ, ЧАС представлені вужче, найменше репрезентоване метафоричне поле АРТЕФАКТ. Дослідження ІМКС письменниці підтвердило, що мовна картина її творів представлена різноманітними метафоричними конструкціями, що наближають читача до первісних витоків народу, допомагають ідентифікувати Г.Гузовську-Корицьку як справжню українку й водночас є питомою ознакою ідіостилю мисткині.