Image

Мікротопонімікон села Казавчина Голованівського району Кіровоградської області

Навчальний заклад: Казавчинська філія Комунального закладу «Хащуватський ліцей» Гайворонської міської ради Кіровоградської області

Автор: Василик Софія Сергіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідження мікротопонімів – одна з актуальних тем у сучасній ономастиці, оскільки немає лінгвістичного розв’язання проблема статусу таких онімів, їх класифікації, не визначено структурні особливості тощо. Здійснено комплексний аналіз власних назв дрібних географічних об᾽єктів с. Казавчина Голованівського району Кіровоградської області. З’ясовано специфіку мікротопонімів у системі власних назв; зібрано назви дрібних географічних об’єктів с. Казавчина; виявлено природні, історичні та соціально-культурні чинники виникнення мікротопонімів на досліджуваній території; визначено семантичні групи мікротопонімів; здійснено лексико-семантичний та словотвірно-структурний аналіз досліджуваних одиниць; виявлено діалектні особливості мікротопонімів; укладено словник мікротопонімів села Казавчина. У першому розділі на основі аналізу лінгвістичних праць визначено теоретичні засади роботи. У другому – виявлено семантичні підгрупи мікротопонімів, здійснено лексико-семантичний і структурно–словотвірний аналіз онімів. Проаналізований у роботі матеріал свідчить, що виникнення мікротопонімів залежить від історичних і соціально-культурних чинників; у мікротопонімії села активно функціонують назви як власне природних об’єктів, так і найменування, пов’язані з господарською діяльністю людини; виокремлено відапелятивні, відонімні та відонімно-відапелятивні мікротопоніми; за структурою мікротопоніми поділяються на прості, складі та складені; основним способом творення є суфіксальний; частина мікротопонімів мають фонетичні, морфологічні та лексичні особливості, притаманні південно-західному наріччю і степовим говіркам південно-східного.