Image

Лексико-семантичні поля у притчах та казках Івана Липи

Навчальний заклад: Стрілківська середня загальноосвітня школа I-III ступенів Стрийського району Львівської області

Автор: Яремків Анастасія-Марія Романівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Львівська

Опис:

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано лексичне багатство казок та притч Івана Липи, яке є репрезентантом індивідуальної мовної картини світу письменника. Виокремлено з текстового полотна лексичні одиниці, з'ясовано значення кожної та систематизовано їх в окремі лексико-семантичні поля. Встановлено, що таких лексико-семантичних полів є сім і вони мають різну частотність уживання. Найбільш частотними у творах письменника є лексико- семантичні поля: «Природа» (146 лексем) та «Людина» (88 лексем). Середньо частотними є такі лексико-семантичні поля: «Чуттєва сфера» (64 лексем), «Персоніфіковані образи, явища, процеси» (40 лексем). Найменш частотними є лексико-семантичні поля «Простір» (37 лексем), «Темпоральне лексико- семантичне поле» (22 лексеми) та «Космоніми» (20 лексем). У межах кожного лексико-семантичного поля виділено лексико-семантичні групи.