Image

Сміхова культура українців у дискурсі військових експертів

Навчальний заклад: Ліцей № 31 Полтавської міської ради Полтавської області

Автор: Галаур Софія Павлівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Полтавська

Опис:

Дослідницький проєкт присвячено вивченню дискурсу військових експертів та встановленню комічного потенціалу військової та воєнно-політичної лексики в цьому різновиді дискурсу. У роботі ідентифіковано тексти, що найактивніше репрезентували сміхову культуру українців протягом століть, закцентовано увагу на нових сміхових практиках періоду російсько-української війни. Описано дискурс військових експертів, його ознаки, конститутивні елементи, установлено межі його інтимізувальної функції. Представлено тематичні групи військової та воєнно-політичної лексики із сміховим потенціалом та встановлено її лінгвальні параметри в дискурсі медіаекспертів. Зроблено висновки, що сміховий ефект у дискурсах військових експертів активно виформовують лексичні, фразеологічні, словотвірні, графічні засоби, а сам сміх на їхньому тлі виконує функцію ППО.