Image

Синтаксичні засоби мовленнєвого впливу в публічних україномовних промовах В. Зеленського у період російсько-української війни

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в місті Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Приварська Софія Вікторівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Рівненська

Опис:

Антропозорієнтоване мовознавство та когнітивно-дискурсна лінгвістична парадигма визначили нові аспекти вивчення мовної особистості, яка послуговується одиницями мови як засобами комунікації і впливу. Феномен мовленнєвого впливу виявився в центрі уваги такої перспективної галузі знань, як політична лінгвістика, предметом досліджень якої є політичний дискурс. Основні ознаки та поліфункційність цього феномена визначили його жанрову диференціацію. Повномасштабна російсько-українська війна актуалізувала такий мовленнєвий жанр політичного дискурсу, як публічна промова, метою якої є формування суспільної ідеології, інформування населення про політичні проблеми в житті суспільства. Оскільки реалізацію комунікативної функції у текстах публічних промов передусім пов’язують із реченнєвими одиницями, то у фокус дослідницької уваги потрапили синтаксичні засоби мовленнєвого впливу в публічних промовах Президента України у визначений період.