Image

Семантико-стилістичні особливості військової лексики (на матеріалі поезії про російсько-українську війну)

Навчальний заклад: Глухівська загальноосвітня школа I-IІI ступенів №3 Глухівської міської ради Сумської області

Автор: Скосер Вікторія Олександрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Сумська

Опис:

У дослідницькій роботі здійснено аналіз семантико-стилістичних особливостей військової лексики на матеріалі поезії про російсько-українську війну. У процесі дослідження було з’ясовано, що військова лексика є сукупністю спеціальних найменувань, що відповідають поняттям і реаліям військової сфери й утворюють відповідну фахову підсистему. Військова лексика містить військову термінологію, а також субстандартні одиниці (професіоналізми, військовий жаргон (сленг), вульгаризми, арготизми й інші емоційно-забарвлені слова та вирази), які характеризують сферу неофіційного професійного спілкування військових. Відповідно до лексико-семантичного підходу було виокремлено такі тематичні групи: назви учасників воєнних дій; назви зброї та боєприпасів, воєнної техніки; назви бойових дій та тактик їх ведення; назв команд та закликів українців; назви військових споруд; назви розташування військ; назви військового одягу; назви військових звань і посад; назви військових угрупувань. Встановлено, що військова лексика в поетичних творах про російсько-українську війну виконує номінативну, експресивну й оцінну функції, т.б. має значний стилістичний потенціал, є ефективною формою вираження думки і почуттів українців, які належать до різних соціальних верств, культурних спільнот, є різного віку та по-різному беруть участь у подіях війни в Україні.