Image

Крилаті вислови в поетичному мовленні Ліни Костенко

Навчальний заклад: Кельменецький ліцей-опорний заклад Кельменецької територіальної громади Дністровського району Чернівецької області

Автор: Тимчук Ольга Вікторівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Чернівецька

Опис:

Наукову роботу на тему «Крилаті вислови в поетичному мовленні Ліни Костенко» присвячено аналізу ептонімів, або крилатих висловів, що відбивають систему образного мовомислення письменниці, є засобом інтелектуалізації віршового тексту, надають йому змістової глибини, експресивності й множинності витлумачень. Наукова новизна дослідження полягає в комплексному підході до феномену крилатих висловів з опорою на їхню культурологічну та індивідуально-авторську специфіку, зокрема, проаналізовано ці мовні одиниці з огляду на їх походження та будову; визначено домінанти з образно-символьним значенням. Уперше через дослідження афористично-цитатного матеріалу зроблено спробу аналізу мовної картини світу Л. В. Костенко. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання одержаних результатів під час вивчення фразеології, стилістики, лінгвістики тексту не лише на аспектних уроках з української мови в ЗЗСО, а й у гуртковій і факультативній роботі з лінгвокультурології, лінгвопоетики. Проведене дослідження дає підстави для таких висновків: 1. Мовна особистість Ліни Василівни Костенко – потужний чинник формування ептонімного фонду української мови. 2. Крилаті вислови (КВ), або ептоніми, – різноструктурні, стійкі, афористичні, зазвичай образні вислови, що увійшли в загальний ужиток із певного джерела. 3. За структурою КВ охоплюють дві великі групи: „крилаті слова”, як-от: назви чимось визначних географічних об’єктів, у т. ч. найменування населених пунктів, особові назви певних історичних, міфологічних та літературних персонажів світової та вітчизняної класики, та афористичні словосполучення; „крилаті вирази”, до яких входять прості та складні речення, структури ускладненого типу (розгорнуті цитати). 4. Крилаті вислови у поетичному мовленні Л. Костенко – засоби інтелектуалізації та образотворення, метафоричності й виразності, мовної гри з контекстом, що репрезентують індивідуально-авторську картину світу. Перспектива дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати афористику не лише поезій Ліни Костенко, й прозових і публіцистичних текстів.