Image

Експресивний потенціал соматизмів у поетичних текстах Миколи Вінграновського

Навчальний заклад: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради

Автор: Бутурлим Ганна Олександрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Чернігівська

Опис:

У роботі виявлено й схарактеризовано приклади нетипового вживання соматизмів, простежено особливості їхнього функціонування як центрів образної системи поетичних текстів Миколи Вінграновського, де цей пласт лексики не лише називає органи й частини тіла людини, а й емоційно характеризує, оцінює, стає активним чинником моделювання індивідуально-авторської тропеїчної системи, слугує засобом експресивізації художніх просторів. Проведений аналіз засвідчує оригінальність автора в застосуванні соматизмів, самобутність його образного мовомислення. У роботі виявлено особливі функції соматизмів, уживаних у поетичних текстах Миколи Вінграновського; з’ясовано специфіку семантичних структур соматичних назв; простежено частотність уживання і розвиток образного потенціалу; схарактеризовано роль і місце соматизмів у системі виразово-зображальних засобів художнього мовлення автора. З’ясовано, що ключові тропеїчні структури із центром соматизм (епітети, порівняння й метафори) у поетичних текстах Миколи Вінграновського належать до специфічних засобів експресивізації його художніх контекстів, виявляють унікальність мовомислення й поетичної картини світу автора.