Image

Вербалізація концепту Danse/Танець у французькій та українській мовних картинах світу: лінгвокультурний аспект

Навчальний заклад: Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради Волинської області

Автор: Синякова Марія Євгенівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: Волинська

Опис:

Наукову роботу присвячено дослідженню вербалізації концепту danse / танець у французькій та українській мовних картинах світу у лінгвокультурологічному аспекті. Актуальність обраної теми зумовлюється, з однієї сторони, важливістю дослідження концептуdanse / танець у французькій та українській мовних картинах світу та необхідністю висвітлення особливостей його лінгвальної репрезентації, а з іншої – відсутністю досліджень цього концепту у лінгвокультурному аспекті, враховуючи той факт, що він активно еволюціонує разом зі стрімким розвитком відповідної галузі.