Image

Лексико-стилістична характеристика французьких анімаційних фільмів (на прикладі «Mune: le Gardien de la Lune» та «Le Petit Prince»)

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради Кіровоградської області

Автор: Тарасова Марія Олексіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: Кіровоградська

Опис:

Робота побудована на матеріалі французьких анімаційних фільмів “Mune: le Gardien de la Lune” і “Le Petit Prince», які перегукуються тематично і належать до одного часового періоду. Результатом роботи стала класифікація засобів, використаних авторами для створення характеристики героїв. Завдяки аналізу лексичної складової виокремлено групи спорідненої семантики, пов’язаних з всебічною характеристикою героїв: насамперед, емоційною, віковою, фізичними параметрами, моральними якостями. Крім того, в окрему групу зібрано фразеологізми, роль яких створити характеристику вчинкам героїв і їх емоційного стану. Яскравості мовленню героїв додають метафори. Аудиторія глядачів мультиплікації – це насамперед діти і підлітки, тому діючі персонажі говорять саме мовою зрозумілою цій віковій аудиторії, відповідно окрему групу складають сленг і жаргонізми. Серед інших засобів проаналізовано явища, притаманні розмовній мові та її носіям будь-якого віку. Особлива група – синтаксичні особливості французької мови, а саме: випадки порушення прямого порядку слів, тобто вільне вживання членів речення без врахування закріплених граматикою позицій, а також вживання mise en relief, що суттєво впливає на сенс самого речення. Було підкреслено утворення заперечення без вживання заперечної частки ne, характерної для розмовної мови. Окрему групу склали фонетичні особливості, насамперед усічення звуків, явище досить розповсюджене у діалогах героїв. Нами створено словник на основі змісту мультфільмів, який одночасно став би помічником під час перегляду фільмів, а також збагатив би лексикон тих, хто прагне збагатити свій лексикон. Словник нараховує більше 70 слів і виразів.