Image

Трансформація функцій окремих міських територій (на прикладі міста Івано-Франківська)

Навчальний заклад: Ліцей імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Струк Максим Васильович

Відділення: Науки про Землю

Секція: Географія

Область: Івано-Франківська

Опис:

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано поняття «міські території» та «місто». Звернуто увагу на те, що міська територія - населений пункт з високою густотою населення і техногенним середовищем, а місто слід розглядати комплексно як цілісне утворення, відмежоване від зовнішнього середовища функціонально, просторово, юридично, політично. Наведено перелік функцій, притаманних місту, доведено, що функції окремих суб’єктів, які функціонують на території міста, фактично є функціями міста. Розглянуто приклади трансформації функцій міських територій за такими основними ознаками: зникнення старих функцій, заміна функцій, поява нових функцій, абсолютно стійкі функції територій. На основі проведеного опитування мешканців м. Івано-Франківська виокремлено території, функції яких вони б хотіли трансформувати. Новизна науково-дослідницької роботи визначається тим, що у ній з нових позицій розглянуто особливості трансформацій функцій міських територій; використані сучасні методики дослідження трансформацій у містах та апробовано їх на прикладі міста Івано-Франківськ.