Image

Геопросторовий аналіз урболандшафів міста Полтави

Навчальний заклад: Полтавський ліцей імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради

Автор: Пуденко Віктор Віталійович

Відділення: Науки про Землю

Секція: Географія

Область: Полтавська

Опис:

Наукова робота присвячена актуальному напряму сучасного ландшафтознавства та геоурбаністики – урболандшафтам. У дослідженні проводиться аналіз поняття урболандшафт та зазначається його відмінність між міським селитебним ландшафтом. В роботі визначено критерії виділення урболандшафтів та запропонована власна їх типологія. Охарактеризовано фізико-географічні та суспільно-географічні чинники формування урболандшафтів міста Полтави. Здійснена класифікація урболандшафтів Полтави за допомогою програми QGIS та плагіна «dzetsaka» та проведений їх геопросторовий аналіз.