Image

Вплив військових конфліктів на індекс людського розвитку

Навчальний заклад: Політехнічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» міста Києва

Автор: Коваленко Максим Олексійович

Відділення: Науки про Землю

Секція: Географія

Область: м. Київ

Опис:

Робота присвячена аналізу динаміки зміни рівня індексу людського розвитку в країнах, на територіях яких тривали чи тривають військові конфлікти. Даний аналіз дає можливість спрогнозувати, які виклики чекають на Україну. Мета даного дослідження – проаналізувати період 2010 – 2022 рр. щодо впливу військових конфліктів у світі на рівень ІЛР тієї чи іншої країни. В ході роботи проаналізувано політичну ситуацію у світі щодо розвитку військових конфліктів у 2010-2022 рр., встановлено зв’язок між значенням ІЛР та інтенсивністю протікання військових конфліктів, досліджено динаміку ІЛР в Україні та проаналізовано досвід відновлення інших країн після завершення військових конфліктів. Практичне застосування результати роботи можуть мати у сферах економічного, політичного та соціального планування. Врахування досвіду країн, які вже пройшли етап відновлення після війни, та розуміння механізму зростання ІЛР можуть пришвидшити відбудову України.