Image

Дослідження процесу цвітіння води в Кам’янському водосховищі засобами ГІС та ДЗЗ

Навчальний заклад: Полтавський ліцей імені А.С.Макаренка Полтавської обласної ради

Автор: Пуденко Андрій Павлович

Відділення: Науки про Землю

Секція: Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Область: Полтавська

Опис:

Дослідження привертає увагу на актуальну екологічну проблемі нашої держави, а саме явищу цвітіння води. У роботі проводиться аналіз поняття евтрофікація та зазначається, що це є природний процес «харчування» водойми. Проаналізовано причини надмірної евтрофікації, серед них природні та антропогенні складові. Відзначено, що саме надмірна евтрофікація водойми і є причиною її цвітіння. Охарактеризовано особливості методів ГІС та ДЗЗ для вивчення цвітіння водойм. З їх допомогою показано масштаби цвітіння води в Кам’янському водосховищі за останні декілька років. Встановлено взаємозв’язок між температурою води у водосховищі та її цвітінням. За допомогою методів ГІС та ДЗЗ досліджено наслідки цвітіння води для водосховища та проаналізовано основні методи боротьби з цим явищем в Україні та світі.