Image

Динаміка зміни забудови міста Суми (за даними різночасових дистанційних знімків)

Навчальний заклад: Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області

Автор: Борисенко Олександра Валентинівна

Відділення: Науки про Землю

Секція: Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Область: Сумська

Опис:

Основна ідея роботи: дослідити особливості забудови м. Суми, проаналізувати динаміку та структуру забудови у період 1984-2022 року. Визначено особливості землекористування у м. Суми та приміській зоні. У процесі виконання дослідження було проаналізовано ряд космічних знімків Sentinel-2 L2A та Landsat 4-5 (хмарність 10%). Найбільш репрезентативними виявилися: космічний знімок Landsat 4-5 за 5 червня 1984 р. у комбінації каналів В5, В4, В3 та космічний знімок Sentinel-2 за 6 травня 2022 р. Визначено райони найбільш інтенсивної забудови та їх площі. Також було створено картосхеми Normalized Difference Built-up Index (NDBI-індекс) досліджуваної території