Image

Віртуальномікроскопічна гранулометрія ільменіту з місячного базальту

Навчальний заклад: Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Автор: Вінівіт`єв Костянтин Олександрович

Відділення: Науки про Землю

Секція: Геологія, гідрогеологія та геофізика

Область: Дніпропетровська

Опис:

Для виконання дослідження за даною темою мною було проаналізовано інформаційні джерела з теми, переважно статті іноземних вчених. За допомогою застосунку «Віртуальний мікроскоп» проведені заміри ільменітових індивідів у пробах місячного базальту, привезених місією «Аполлон 11» та встановлено розміри зрізів круто- та полого-похилених зерен ільменіту. На основі отриманих даних проведено статистичну обробку результатів: користуючись формулою Стерджеса, визначено інтервали значень розміру зрізів зерен ільменіту, побудовані гістограми. За допомогою сервісу STATISTICA складено кореляційні матриці та побудовано графіків розсіювання. Кореляційний аналіз гранулометричних даних ільменіту з 10 досліджених зразків показав, що значення довжини обох типів зрізів має високий позивний кореляційний зв’язок, а значення ширини обох типів зрізів має слабкий позивний, рідше негативний кореляційний зв’язок. Отримані за допомогою віртуального мікроскопу мінералогічні дані можуть використовуватися під час оцінки доцільного граничного розміру подрібнення титанової місячної сировини для максимального вивільнення частинок ільменіту від зростків.