Image

Типи ландшафтів села Нові Петрівці та вплив людини на них

Навчальний заклад: Новопетрівська гімназія №1 Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області

Автор: Пазіна Ганна Андріївна

Відділення: Науки про Землю

Секція: Геологія, гідрогеологія та геофізика

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено типам ландшафтів села Нові Петрівці та впливу людини на них. Досліджено, яких змін зазнали ландшафти села протягом другої половини ХХ століття і до сьогодні,  причини їх виникнення. Проаналізовано вплив людини на ландшафти нашої місцевості,  виявлено негативні та позитивні зміни, яких зазнала територія села. Було з’ясовано, що діяльність людини здійснює відчутний вплив на навколишнє середовище, в тому числі і на ландшафти. Визначено, що на території села Нові Петрівці наявні як природні, так і антропогенні ландшафти. Виділено та досліджено групи антропогенних ландшафтів, проведено аналіз основних чинників та процесів формування і розвитку типів ландшафтів досліджуваної території.