Image

Вплив приземного руху повітря на формування вихрових утворень в Азовському морі

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Кам'яноярузький ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області

Автор: Чеботарьова Поліна Дмитрівна

Відділення: Науки про Землю

Секція: Гідрологія

Область: Харківська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню закономірностей накопичення придонного матеріалу в Азовському морі під впливом приземного вітру із залученням спектральної хвильової та гідродинамічної моделі. У ході дослідження було розглянуто джерельну базу й історіографію з теми, що дозволило побачити наявність «білих плям» в області наукових досліджень акваторії Азовського моря та з’ясувати їхні причини; проаналізовано особливості фізико-географічного положення та гідродинамічного режиму досліджуваної території; виявлено умови формування вихрових утворень Азовського моря під впливом приземного руху повітря. На основі отриманих матеріалів були побудовані карти потоків донної речовини під впливом різних кліматичних факторів для відображення генеральних напрямків переміщення відкладів. Після проведеного аналізу було визначено, що методи чисельного моделювання є визначальними, оскільки враховують комбінований вплив морських течій та вітрових рухів; встановлено, що морфологічний вигляд будь-якої водойми визначається його фізико-географічними особливостями, а також гідродинамічними факторами, які сприяють перерозподілу донних відкладів у межах водної акваторії та формуванню берегової лінії.