Image

Дослідження екологічного стану річки Бокова за рівнем заростання домінантними макрофітами

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Боківський ліцей Гурівської сільської ради» Кіровоградської області

Автор: Єсікян Маріам Валеривна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню екологічного стану водних об’єктів річки Бокова за рівнем заростання домінантними макрофітами. Комплексом традиційних методів дослідження та засобами дистанційного зондування Землі встановлено угруповання макрофітів та індекси заростання річки рослинами цього угруповання. Досліджено горизонтальну та вертикальну ярусність, встановлено діапазони вегетаційних індексів в період максимальної вегетації макрофітів. Розкрито специфіку заростання русел і штучних водойм, впливу на ступінь заростання розведення травоїдних риб в умовах орендування штучних водойм, як біологічного методу боротьби із заростанням. В роботі запропоновані етапи для практичних дій з очищення річки Бокова від заростей та відновлення її екосистеми. Зазначено можливості розвитку малого і середнього бізнесу, сировиною для якого стало б використання і переробка зрізаної або вирваної водної рослинності.