Image

Розробка нового методу керування крилами літаючого мініробота розміром з комаху за допомогою п'єзоелектричного повітрявипромінювача

Навчальний заклад: Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради

Автор: Філімонова Олена Сергіївна

Відділення: Технічні науки

Секція: Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Область: Черкаська

Опис:

Суть даної роботи полягає в створенні нового методу керування крилами за рахунок спрямованого впливу повітря під певним тиском та з певною частотою за допомогою п’єзоелектричного повітрявипромінювача на монокрило. На основі запропонованого методу створено новий тип вузла актуатора для літаючого мініробота. Проведено 3D-вимірне моделювання, що дозволить в подальшому створити глобальну модель актуатора нового типу з урахуванням руху струму повітря, як в середині актуатора так і зовні, це також дозволить виявляти вплив повітря на монокрило. За допомогою експериментальних досліджень та розроблених пристосувань визначені раціональні розміри вузла актуатора нового типу на основі п’єзоелектричного повітрявипромінювача. Окрім цього, створені дослідні зразки та проведені експериментальні дослідження нового типу вузла актуатора з різною жорсткістю основи кріплення монокрила з застосуванням 3D друку.