Image

Енергоощадна технологія виробництва ультрагуматів для відтворення родючості ґрунтів

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Ліцей №3 Ладижинської міської ради Вінницької області»

Автор: Кіпер Артем Олександрович

Відділення: Технічні науки

Секція: Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Область: Вінницька

Опис:

За даними Інституту охорони ґрунтів України щорічніі втрати гумусу в українській землі в грошовому еквівалентні становлять понад 30 млрд грн. Визначальною ланкою виробництва органо-мінеральних добрив щодо вартісних та якісних параметрів  є процес виділення гумінових речовин із сировини  в виді розчинних гуматів. Традиційна технологія отримання передбачала рідкофазне окислення суміші сировини з лугами і з додаванням перекису водню й окисленням повітрям,  що спричиняло низьку концентрацію гумінових речовин в кінцевому продукті та осад нерозчинних колоїдних часток. Тому, підвищення ефективності процесу виділення гумінових речовин із сировини  є надзвичайно актуальною різноплановою задачею. Виділені з бурого вугілля  та торфу запропонованим способом гумінові з’єднання, як екологічно чистий біостимулятор, здійснюють позитивний вплив на життєдіяльність ростин та  сприяють зниженню залишкової кількості пестицидів у конечному продукті. Отримано позитивні висновки фахівців щодо доцільності впровадження запропонованої технології у виробничий процес. Новизна запропонованих технічних рішень викладена в підготовленій патентній документації на корисну модель. Результати проведеної роботи є вагомим підґрунтям щодо перспектив домінування Вітчизняного виробництва добрив на основі гуматів на українському ринку та в довгостроковій перспективі — на позитивний експортний потенціал з урахуванням загальносвітової тенденції біологізації агровиробництва.