Image

Дослідження впливу мікропластику водного середовища на двостулкового молюска UNIO TUMIDUS

Навчальний заклад: Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області

Автор: Ступінська Юлія Романівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Тернопільська

Опис:

У роботі представлено нові дані щодо здатності двостулкового молюска перлівниці Unio tumidus реагувати на стрес та токсичність середовища залежно від природи діючого чинника (мікропластику, фармацевтичного препарату ібупрофену та їх поєднання). 1. Визначення морфометричних показників молюсків показало, що вплив ібупрофену викликає системні зміни у організмі молюска, пов’язані із зменшенням маси та частки травної залози та збільшенням маси мушлі, що свідчить про суттєві перебудови у метаболізмі. 2. Доведено, що у молюсків за впливу мікропластику активується Mn- супероксиддисмутаза у травній залозі та зростає рівень окисного ураження ліпідів, що характеризує збалансовану активацію системи окисного стресу. 3. Концентрація карбонілів протеїнів збільшується за впливу суміші та ібупрофену, викликаючи некомпенсовані прооксидантні зміни у організмі. 4. Інтегральний аналіз довів, що мікропластик у суміші з ібупрофеном істотно модулює його вплив. 5. Запропонований інтегральний показник може бути застосований для кількісної оцінки екотоксичності новітніх пошкоджуючих чинників середовища у водному середовищі із застосуванням двостулкових молюсків як біоіндикаторних організмів.