Image

Пристрій контролю витрат повітря в повітропроводах вентиляційних систем будівель

Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №150 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Колесников Максим Євгенович

Відділення: Технічні науки

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Харківська

Опис:

У роботі розглянуто питання застосування акустичного методу визначення витрат повітря в повітропроводах систем вентиляції, який має переваги над методами, що засновані на перепаді тиску (трубок/решіток Піто, діафрагм та трубок Вентурі). Запропонована конструкція пристрою контролю витрат повітря в повітропроводах вентиляційних систем будівель на платформі Arduino, що вигідно відрізняється від аналогів. Представлені автором технічні рішення перевірені на створеному та виготовленому в процесі дослідження макеті. Впровадження пристрою дозволить побудувати контрольовані системи вентиляції зі зворотнім зв’язком, забезпечити їх ефективну роботу в цілому. Актуальність роботи полягає в необхідності обладнання будівель та споруд контрольованими системами вентиляції, які б забезпечували комфортну та безпечну експлуатацію приміщень за умови ефективного використання теплової та електричної енергії, максимального скорочення шкідливих викидів. Особливого значення надійна та безпечна експлуатація систем вентиляції набуває в умовах воєнного часу, зокрема в бомбосховищах, пунктах Незламності та інших укриттях, де від наявності ефективного контролю вентиляції залежить життя людей, їх безпека та самопочуття. Новизна дослідження полягає в удосконаленні методів підвищення рівня енергоефективності систем вентиляції, створенні умов безпечної експлуатації приміщень за рахунок упровадження в системах вентиляції ультразвукових засобів контролю подачі/видалення повітря.