Image

Електричні властивості епоксидної смоли з наповнювачем порошку SiC

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради ради» Волинської області

Автор: Хвищун Денис Миколайович

Відділення: Технічні науки

Секція: Матеріалознавство

Область: Волинська

Опис:

В роботі досліджено залежності питомої електропровідності епоксидно-діанової смоли від вмісту наповнювача порошку карбіду кремнію різної зернистості. Одержане зростання питомої електропровідності епоксидної смоли зі збільшенням вмісту наповнювача порошку карбіду кремнію пояснюється більшим значенням його питомої електропровідності, ніж епоксидної матриці. Встановлено, що питома електропровідність епоксидної смоли залежить не лише від вмісту наповнювача карбіду кремнію, а також і від розміру та форми його зерен. З аналізу фотографій зерен порошку SiC було зроблено висновок, що більш опуклу форму мають зерна розміром від 60 до 150 мкм. На основі запропонованої моделі електропровідності було визначено питому електропровідність порошку карбіду кремнію. Одержані результати матимуть практичне застосування для розробки на основі епоксидно-діанової смоли з наповнювачем порошку карбіду кремнію провідних покриттів, теплових та радіаційних екранів, заземлювачів та розробки багатьох приладів електронної техніки.