Image

Отримання залізного порошку шляхом відновлення окалини вуглецем

Навчальний заклад: Опорний заклад освіти «Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області»

Автор: Симоненко Станіслав Андрійович

Відділення: Технічні науки

Секція: Матеріалознавство

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу «Отримання залізного порошку шляхом відновлення окалини вуглецем» присвячено висвітленню процесу відновлення залізної окалини вуглецем різними способами та отримання з відновленої окалини залізного порошку. Дана робота має прикладний характер. У ході дослідження встановлено чинники, які впливають на повноту проходження процесу твердофазного відновлення оксидів заліза у контакті з сажею та графітом. Прикладна цінність одержаних результатів полягає в тому, що запропонованим методом можна отримувати порошки чистих металів як сировинної бази для порошкової металургії. Накопичення шламу на кожному етапі технологічного процесу виробництва сталевої продукції становить небезпеку для навколишнього середовища. Саме тому вторинна переробка відходів економічно вигідна та екологічно виправдана. Запропонована технологія враховує сучасні тенденції розвитку технологій переробки шламових відходів та дає значний економічний ефект, оскільки сам процес проходить самостійно без залучення енергоносіїв та вартісного обладнання, що дозволить значно знизити собівартість виробів за безвідходною технологією.