Image

Розробка сервісу діагностики мікроклімату закритих приміщень

Навчальний заклад: Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради

Автор: Попадіна Юлія Валентинівна

Відділення: Технічні науки

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Полтавська

Опис:

Роботу присвячено дослідженню видів мікроклімату та вимоги щодо норм мікроклімату приміщень різних категорій та створенню комплексного аналізатора мікроклімату закритих приміщень. Розглянуто види мікроклімату та вимоги щодо норм мікроклімату приміщень різних категорій. Виокремлено найважливіші параметри мікроклімату та з’ясовано їх основні характеристики. Основними параметрами мікроклімату є температура, відносна вологість, швидкість переміщення повітря, концентрація газів, зокрема рівень СО2 та інтенсивність теплового випромінювання. Розроблено принципову схему основної частини аналізатора, що складається із чотирьох датчиків: температури та вологості, тиску, датчику газів, а також виміру рівня ультрафіолету. Сконструйовано комплексний аналізатор мікроклімату на основі платформи Arduino із використанням шести сенсорів для виміру основних мікрокліматичних параметрів. Створено додаток для спрощення аналізу і зручної обробки даних показників мікроклімату за допомогою середовища PyCharm.