Image

Основні механізми теплопередачі у надрах зір та можливість спостережної перевірки внутрішньої будови зір за даними КА «CoRoT»

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» Харківської обласної ради

Автор: Біликівська Софія Михайлівна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Аерофізика та космічні дослідження

Область: Харківська

Опис:

Головною метою цієї роботи було дослідження основних механізмів переносу тепла у надрах зір і оцінка конвективної теплопровідності. При аналізі наявної інформації була зроблена оцінка конвективної теплопровідності для Сонця. За допомогою відкритого коду було отримано модель внутрішньої будови зорі за даними цієї моделі розраховано зміни частоти Брента-Вяйсяля із глибиною. Отримано межі конвективної зони за критерієм Шварцшильда. Також описано можливості умови виникнення конвекції в надрах зірок, розглянуто будову та роботу КА «CoRoT». За отриманими модельними даними визначено дві області, які мають конвекційний теплоперенос: від 1,549 до 1,538 радіусів, та в центральній частині: від самого центру до 0,104 радіусів Сонця.