Image

Термоелектрична добротність монокристалів CuIn5S8 -CdIn2S4

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» Волинської області

Автор: Багинська Вероніка Русланівна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Прикладна фізика

Область: Волинська

Опис:

Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню термоелектричної добротності нових монокристалічних твердих розчинів CuIn5S8-CdIn2S4 з вмістом 0, 20, 40, 60, 80 і 100 мол.% CdIn2S4. Показано, що збільшення вмісту атомів Cd у твердому розчині CuIn5S8-CdIn2S4 призводить до зростання термоелектричної добротності твердих розчинів. Змінюючи компонентний склад монокристалів CuIn5S8-CdIn2S4, можна керувати їх електричними та термоелектричними властивостями. Встановлено, що основний внесок у теплопровідність монокристалів робить фононна складова. Різке зростання фононної складової для монокристалів СuIn5S8-CdIn2S4 з вмістом ≈20-80 мол.% CdIn2S4 може обумовлюватись зростанням дефектності кристалічної решітки монокристалів. Найвище значення ZT при Т≈300 К мають монокристали CdIn2S4. Найменші значення ZT при Т≈300 К властиві монокристалам СuIn5S8 та СuIn5S8-CdIn2S4 з ≈40 мол.% CdIn2S4.