Image

Діагностика хвороби Вільсона в осіб шкільного віку в Україні

Навчальний заклад: Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради Львівської області

Автор: Петрів Ілона Вікторівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Селекція та генетика

Область: Львівська

Опис:

Хвороба Вільсона – це аутосомно-рецесивне захворювання, яке спричиняє порушення в основному з боку нервової та гепатобіліарної систем. Діагностичних методів є багато, але через мультисистемність проявів хвороби Вільсона усі вони є не специфічними. Вчасне виявлення цієї хвороби дозволить жити звичним життям, вчитись у школі, здобути вищу освіту та залишатись працездатним. Нами було розроблено форму анкетування для раннього виявлення захворювання Вільсона у дітей шкільного віку, а також проведено доповідь-ознайомлення для педагогічних працівників та медперсоналу Дрогобицького ліцею щодо даного захворювання. Під час виконання цієї частини роботи було апробовано метод виділення ДНК з букального епітелію та генотипування найчастішої мутації гена ATP7B.