Image

Класичний та вимушений ефекти Допплера та ефект віддачі фотона на рухомій границі розділу між двома середовищами

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради»

Автор: Гнезділова Ольга Олексіївна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Прикладна фізика

Область: Харківська

Опис:

У даній науково-дослідницькій роботі ми пропонуємо квантові фізичні моделі для побудови теоретичного обґрунтування виникнення класичного та вимушеного Допплер-ефектів та ефекту відбою-віддачі фотона, що виникає при проходженні або відбиванні пучка світла He-Ne-лазера крізь рухому границю розділу між двома середовищами. Впродовж наукової роботи було проведено експериментальне вивчення руху інтерференційних картин. Користуючись законами збереження імпульсу та енергії й представленими квантово-механічними моделями, ми розглянули ефекти відбиття-заломлення світла на поверхні газової бульбашки, термокапілярно впійманій лазерним світлом. Також визначалась величина розходження відношення допплерівських зсувів частот, отриманих у результаті експерименту, від їх класичного значення. Дослідження показало такий результат, що за умови слабкого поглинання фотона на границі розділу виникає класичний ефект Допплера, а у випадку, коли розглядаються вимушені переходи, ми маємо реалізацію вимушеного Допплер-ефекту в умовах насиченого резонансного поглинання.