Image

Використання в селекційній практиці особливостей будови продихів ботанічних видів та садових сортів ірисів (GENUS IRIS L.)

Навчальний заклад: Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Троїцька Таїсія Іллівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Селекція та генетика

Область: Миколаївська

Опис:

Актуальність проєкту - вирішення проблем непередбачуваного розщеплення за фенотипічними та фізіологічними ознаками і підбирання батьківських пар за допомогою палеодіагностики. Нашою метою було виявлення загальних рис роду Iris L. за допомогою цитоморфологічного і цитометричного аналізу продихового апарату і порівняння будови та розмірів замикаючих клітин продихів ботанічних видів - предкових форм садових ірисів – із сучасними сортами ірису садового різних класів. Наші методи дослідження – описовий, цитометричний, математико-статистичний, порівняльний. Об’єктом дослідження були : Iris pumila L,Iris paradoxa, Iris domestica, Iris halophila. Результати вимірів ми порівняли з літературою і результати відповідають описаними в літературі підроду Ірис роду Ірис. І ми прийшли до висновку що за 150 років схрещувань продихові апарати залишились незмінними, бо ця ознака є еволюційно стійкою, яка очевидно сформувалась на ранніх етапах еволюції підроду. Також для всіх видів виявлений дуже тісний зв`язок між довжиною замикаючих клітин продихів і числом хромосом. І ми прийшли до висновку що: 1) За морфологічною будовою всі досліджені види та сорти мають схожу будову продихового апарату, що означає що ця ознака еволюційно стійка, яка сформувалась на ранніх етапах еволюції роду; 2)Для всіх видів та груп сортів виявлений дуже тісний зв’язок між числом хромосом та розмірами замикаючих клітин продихів сказане вище дозволяє рекомендувати цитоморфологічний та цитометричний аналіз продихового апарату рослин в якості коректного таксономічного контексту для валідації даних молекулярної філогенетики і використовування цих показників для експрес-оцінки каріотипу (плоїдності) гібридних культиварів ірисів.