Image

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану: теоретико-прикладні проблеми (на прикладі Дніпропетровської області)

Навчальний заклад: «Гімназія №3» Дніпровської міської ради

Автор: Пак Єва Петрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Дніпропетровська

Опис:

За весь період війни в Дніпропетровській області вироблені новаторські підходи до забезпечення прав, свобод, інтересів та потреб ВПО, тому цей процес заслуговує систематизації і узагальнення з метою покращення національного механізму підтримки ВПО. Саме тому метою роботи було визначено комплексне дослідження забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану в Україні та надання пропозицій щодо удосконалення цього механізму на основі досвіду Дніпропетровської області, рекомендацій щодо удосконалення їх забезпечення на загальнодержавному рівні. У роботі було запропоновано посилити взаємодію між органами публічної влади, що забезпечують інтереси ВПО в Україні; організувати облік ВПО та їх потреб; удосконалити загальнодержавний реєстр даних для допомоги ВПО. Статистичні дані свідчать про масштабність внутрішньої міграції, про сприятливі умови в нашому регіоні для подальшого проживання ВПО, а також про високий рівень інтеграції ВПО в громади Дніпропетровської області. Також було запропоновано створити можливості підвищення кваліфікації для ВПО, з урахуванням потреб економіки та особливостей регіону, розробити програми розселення ВПО в наявний житловий фонд та новобудови; відновлення інфраструктури у селах регіону, що постраждали від війни та забезпечення ВПО житлом у цих регіонах тощо. Дуже важливим буде забезпечення доступу ВПО до освіти, забезпечення дітей засобами для доступу до дистанційної освіти на безоплатних умовах; сприяння створенню органів самоорганізації ВПО та активізація їх участі у житті громади.