Image

Емоційний аб'юз у романтичних стосунках підлітків

Навчальний заклад: Ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області

Автор: Кириченко Аріна Євгенівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Психологія

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу емоційного аб’юзу в підліткових взаєминах. Аб’юз у стосунках підлітків – поширене явище, але все ще залишається недостатньо дослідженим з наукової точки зору. Саме в цьому віці формуються самооцінка, соціальні установки, самосприйняття, а також визначаються основні форми міжособистісної взаємодії. Негативні патерни поведінки, набуті в травмуючих стосунках, впливають і на майбутнє дитини, тому так важливо дослідити вплив аб’юзу на особистість дитини та виявити характерні особливості емоційного насильства серед підлітків. Завдяки розробленій анкеті «Емоційний аб’юз у підліткових взаєминах», орієнтованій на дослідження емоційного аб’юзу, здійснюваного над підлітками, та зібраних у результаті обробки статистичних даних щодо розповсюдженості вказаного явища, у роботі окреслено притаманні йому особливості, властиві для обраної вікової категорії. Виявлена кореляція між рівнем самооцінки підлітків, вольової саморегуляції й самовладання та їх досвідом аб’юзивних стосунків. Запропоновано низку психолого-педагогічних заходів із метою запобігання емоційному аб’юзу в підліткових стосунках.