Image

Формування психологічної культури підлітків в умовах травмуючих та кризових ситуацій

Навчальний заклад: Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради Одеської області

Автор: Сафонова Віолетта Павлівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Психологія

Область: Одеська

Опис:

Актуальність дослідження визначена викликами та умовами сьогодення українських підлітків, сповнених підліткової тривоги і нервових потрясінь: військова небезпека та тероризм з боку держави-агресора, реалії дистанційного навчання, пандемія вірусної хвороби, а внаслідок, обмеження вільного спілкування та зниження фізичної активності, що зумовлює необхідність розробки програм з формування та розвитку психологічної культури учнів-підлітків в умовах мінливого сьогодення як запоруки психічної стійкості молоді України. За результатами анкетування з’ясовано, що сьогодні підліткам бракує знань та умінь подолання складних життєвих ситуацій конструктивними способами, здібностей до рефлексії, здатності розуміти та володіти своїм емоційним станом – тобто всього того, що в своїй сукупності визначає психологічну культуру особистості. Доведено актуальну необхідність соціально-психологічної підтримки і допомоги, яку важливо надати у закладах освіти, де навчається більшість молодого покоління країни саме зараз, розробляючи нові форми, методи та технології підтримки та адаптуючи їх до нових вимог сучасності. Сьогодні – це українські діти, а завтра – це народ України, юнаки та дівчата XXI століття, яким відбудовувати та розвивати нашу неньку, нашу країну! Відповідно до результатів, підведено підсумки втілення програми та розроблено комплекс доцільних рекомендацій щодо подальшого її використання та імплементації до інших закладів освіти.