Image

Мотивація саморозвитку і тайм-менеджмент у осіб старшого шкільного віку в умовах дистанційного навчання

Навчальний заклад: Комунальний заклад Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою

Автор: Бражник Мелана Олександрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Психологія

Область: Сумська

Опис:

Дослідницька робота присвячена мотиваційному та операційному компонентам саморозвитку старшокласників в умовах дистанційного навчання. У процесі дослідження було встановлено, що до саморозвитку старшокласників переважно спонукає орієнтованість на професійне майбутнє, водночас більшості осіб старшого шкільного віку не реалізують потреби у саморозвитку. Підтверджено, що у осіб старшого шкільного віку чоловічої та жіночої статі мотиви саморозвитку в умовах дистанційного навчання мають ідентичну рангову ієрархію, більшість старшокласників та старшокласниць дотримуються режиму дня, проте не здійснюють цілеспрямованих планування та реалізації заходів із саморозвитку. Основними ініціаторами при плануванні заходів із саморозвитку як у старшокласників, так і у старшокласниць є батьки. Підібрано методики та проведено емпіричне дослідження мотивації саморозвитку та тайм-менеджменту старшокласників в умовах дистанційного навчання. З урахуванням результатів емпіричного дослідження розроблено та апробовано щоденник «Мій мотиватор».